fbpx

Ochrana osobných údajov

Interhouse Košice, a. s.,
Hlavná 1, 040 01 Košice, IČO: 31 706 631
Kontaktné údaje: sekretariat@hiltonkosice.sk

Interhouse Košice, a. s.,
Hlavná 1, 040 01 Košice
IČO: 31 706 631
Kontaktné údaje: sekretariat@hiltonkosice.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov na stiahnutie v PDF formáte:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV