fbpx

Spoločenská zodpovednosť

H
Hotel

STAROSTLIVOSŤ s maximálnou zodpovednosťou

Je pre náš tím samozrejmosťou

Koncept spoločenskej zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou filozofie značky Hilton a hrá dôležitú úlohu v každodennej práci tímu DoubleTree by Hilton Košice. Úzko spolupracujeme s niekoľkými charitatívnymi organizáciami a veríme, že kroky podniknuté v miestnych komunitách môžu zmeniť svet. Pracujeme v súlade so zásadou CARE, ktorá zahŕňa nielen starostlivosť o našich hostí, ale tiež o miestne komunity a našich zamestnancov.

POMÁHAŤ druhým nám robí radosť

SPÝTAJTE SA NAŠICH SPOKOJNÝCH partnerov

Okrem kvalitných služieb, ktoré dlhodobo poskytujeme našim hosťom, nezabúdame ani na pomoc miestnej komunite. Zapájame sa do mnohých projektov pomoci deťom v detských domovoch, seniorom či zvieratám. Angažujeme sa v „zelenej politike“ a snažíme sa prispievať k ochrane životného prostredia.

Spoločenská zodpovednosť je neodmysliteľnou súčasťou nášho fungovania a každý náš krok smeruje k naplneniu vízie o lepšom živote. Naším cieľom je upriamiť pozornosť na aktuálne celospoločenské problémy a hľadať riešenia, ako prispieť k zlepšeniu situácie zodpovedným podnikaním.

Iniciatívy zamestnancov výboru CARE

Iniciatívy zamestnancov výboru CARE sú súčasťou celkovej politiky spoločnosti Hilton, ktorá povzbudzuje hoteliérstvo, aby pozitívne ovplyvnilo ľudí a svet okolo nich. Neustále pracujeme ako súčasť programu spoločenskej zodpovednosti firiem – Travel with Purpose, ktorý je vyjadrením záväzku siete Hilton vytvárať prepojenia medzi zamestnancami hotelov a miestnou komunitou. V rámci programu sa tiež snažíme identifikovať a minimalizovať príčiny zhoršovania životného prostredia.